ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

 

เข้าสู่เว็บไซต์ใน 60 วินาที


 

เว็บเดิมข้อมูลถึง
31 ธ.ค. 2562

เว็บใหม่ข้อมูลเริ่ม
1 ม.ค. 2563