กำจัดลูกน้ำยุงลาย ต้านภัยไข้เลือดออก

       วันที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ โรงพยาบาลแหลมงอบ และอาสาสมัคร (อสม.) ลงพื้นที่ทำ Big cleaning เพื่อแก้ปัญหาไข้เลือดออกที่กำลังระบาดในชุมชนหมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง โดยมีการ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านร่วมมือกันเก็บขยะใต้ถุนบ้านของตนเอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบให้การสนับสนุน