พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ยินดีต้อนรับ นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ และคณะ

       วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบให้การต้อนรับนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เมื่อมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ โดยท่านนายอำเภอได้กล่าวแนะนำตัว และมอบนโยบายในการทำงานทั้งในด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนปัญหาที่สืบเนื่องจากโรคระบาดโควิด-19