วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

       วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ นำโดยนายณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล แหลมงอบ ดำเนินการจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 โดยปลูกต้นสำรอง 4 ต้น และต้นหูกระจง 6 ต้น