ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับภาค

      ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ, หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม, โรงพยาบาลแหลมงอบ และโรงเรียนวัดแหลมมะขาม ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับภาค ณ ชุมชนบ้านแหลมมะขาม ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด พร้อมบรรยายสรุปข้อมูลชุมชนปลอดขยะบ้านแหลมมะขาม ตอบข้อซักถามและลงตรวจพื้นที่จริง