ความปลอดภัยบนท้องถนน

       วันที่ 24 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ชุมชนหมู่ 6 บ้านกลาง ร่วมกับบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด สาขาตราด และสถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ จัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมีนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้นมีการมอบหมวกนิรภัยให้กับบุคลากรองค์การบริส่วนตำบลแหลมงอบและชาวบ้านหมู่ 6 (สนับสนุนราคา 99 บาท/ใบ) และมีการจัดขบวนรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนในเขตพื้นที่ตำบลแหลมงอบ