เก็บข้อมูลผู้ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือ

      เจ้าพนักงานพัฒนาชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ร่วมกันสอบเคสผู้ประสบปัญหาต้องการความช่วยเหลือนมผงสำหรับเด็กตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ หมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง