มอบของขวัญ “งานสีสันวันฟ้าใหม่ 2564”

       วันที่ 8 ธันวาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้มอบของขวัญ “งานสีสันวันฟ้าใหม่ 2564” แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด