น้อมรำลึก
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563

       23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.15 น. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ข้าราชการและพนักงานองค์การรบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ รวมถึงกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ประภาคารอำเภอแหลมงอบ) โดยมีนายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธี

 

 

       เวลา 10.30 น. ก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา"  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเก็บกวาดขยะ และทำความสะอาดบริเวณถนนเส้นหน้าอำเภอแหลมงอบ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเส้นหน้าอำเภอให้มีความสะอาด นายฉันท์ แป้นเพชร ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอแหลมงอบ