กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

       วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีการกวาดลานวัดทั้งหมดรวมถึงบริเวณโต๊ะวาลี และฉีดล้างลานบริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ร.5 และทำความสะอาดศาลาวัดและภาชนะใส่อาหาร เพื่อเตรียมสำหรับงานทอดกฐิน โดยมีชาวบ้านจิตอาสาทั้งไทยพุธและไทยมุสลิมต่างเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้