รวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

       วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมกิจกรรมรวมพลังปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลาว่าการจังหวัดตราด โดยมีนายจักรวาล เพลิงภากร กำนันตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด รักษาการนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตราด เป็นผู้นำในการนัดหมายกิจกรรมดังกล่าว