โครงการกีฬาสานสัมพันธ์ ประจำปี 2563
“ความสามัคคี ยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ”

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบร่วมกับประชาชนและผู้นำชุมชนตำบลแหลมงอบจัดงานกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เมื่อวันที่10 กันยายน 2563 โดยนายอำเภอแหลมงอบเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม