วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.แหลมงอบ  จอ.ไพบูลย์ สอนดงบัง รองปลัด อบต.แหลมงอบ พร้อมข้าราชการและพนักงาน อบต.แหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ