ร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระสยามเทวาธิราช

 

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 07.00 น. ข้าราชการ พนักงาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ หัวหน้าส่วนอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเบิกเนตรพระสยามเทวาธิราช  โดยมีท่านพระครูมุนินจริยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเกาะช้าง เจ้าอาวาสวัดแหลมมะขามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์จากวัดแหลมงอบ และวัดแหลมมะขาม ทั้งหมด 9 รูป ผู้ใหญ่วิมลลักษณ์ พัฒนผล เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนไตร  พันจ่าอากาศเอกกฤษกร แจ้งเนตร ปลัดอำเภอแหลมงอบเป็นประธานจุดธูปเทียนในพิธีเบิกเนตร และ ครูสมโภช วาสุกรี เป็นผู้นำประกอบพิธี ณ หอพระสยามเทวาธิราช บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ       

หลังจากเสร็จพิธี มีการร่วมรับประทานอาหารเช้า พร้อมเครื่องดื่ม ณ บริเวณพิธี

 

    

    

    

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคทำบุญและร่วมพิธีทำบุญ บวงสรวง มา ณ ที่นี้