โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมกับเทศบาลตำบลแหลมงอบ ดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2563 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแห่งละ 50 คน รวม 100 คน 

    

       การฝึกอบรมช่วงเช้าของวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นการอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับดับเพลิง การฝึกภาคปฏิบัติ การค้นหาวัตถุต้องสงสัย การดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สและการดับเพลิงที่เกิดจากน้ำมัน และการฝึกท่าส่งสัญญาณ ส่วนในช่วงบ่ายเป็นการฝึกภาคปฏิบัติการโรยตัวจากที่สูง

    

    

       เมื่อสิ้นสุดการอบรม นายอำเภอแหลมงอบ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้