เดือน ตุลาคม 2564

 

จันทร์    
อังคาร    
พุธ    
พฤหัส    
ศุกร์ 1  
เสาร์ 2  
อาทิตย์ 3  
จันทร์ 4  
อังคาร 5  
พุธ 6  
พฤหัส 7  
ศุกร์ 8  
เสาร์ 9  
อาทิตย์ 10  
จันทร์ 11 วันเริ่มรับสมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
อังคาร   วันรับสมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบวันที่สอง
พุธ

13

วันรับสมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบวันที่สาม
พฤหัส 14 วันรับสมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบวันที่สี่
ศุกร์ 15   วันรับสมัครลงรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบวันสุดท้าย
เสาร์ 16  
อาทิตย์ 17  
จันทร์ 18  
อังคาร 19  
พุธ

20

 
พฤหัส 21 กองช่าง นัดรังวัดที่ดิน หมู่ 6 เวลา 10.00 น.
ศุกร์ 22 หยุดชดเชยแทนวันที่ 25
เสาร์ 23  
อาทิตย์ 24  
จันทร์ 25  
อังคาร 26  กองช่าง นัดรังวัดที่ดิน หมู่ 2 เวลา 10.00 น.
พุธ 27  
พฤหัส 28  
ศุกร์ 29  
เสาร์ 30  
อาทิตย์ 31