ขอเชิญประชาชนร่วมทำแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
เรื่อง 
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2565

 

 *องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ขอขอบคุณทุกท่านที่แสดงความคิดเห็น*


   

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ประเมินง่าย ๆ ใน 3 นาที
1. เพียงเข้าไปที่เว็ปไซต์  itas.nacc.go.th
2. ค้นหาหน่วยงานภาครัฐ ที่ท่านเคยติดต่อหรือรับบริการ เพื่อให้คะแนนและให้ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานนั้นโดยตรง


เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง


จดหมายข่าว อบต.แหลมงอบ...ฮิเนี่ย

   
ฉบับ เดือนสิงหาคม 2565   ฉบับ เดือนกรกฎาคม 2565   ฉบับ เดือนมิถุนายน 2565

  ทั้งหมด>>

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ทั้งหมด>>

ข่าวสารทั่วไป

ทั้งหมด>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานฯ

ทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด>>

ประกาศการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ทั้งหมด>>

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ทั้งหมด>>