เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

 ข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง


จดหมายข่าว อบต.แหลมงอบ...ฮิเนี่ย

   
ฉบับ เดือนธันวาคม 2564   ฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2564   ฉบับ เดือนตุลาคม 2564

  ทั้งหมด>>

ข่าวสารทั่วไป

ทั้งหมด>>

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานฯ

ทั้งหมด>>

ข่าวประชาสัมพันธ์จัดซื้อจัดจ้าง

ทั้งหมด>>

ประกาศการเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ทั้งหมด>>

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

ทั้งหมด>>