ข้อมูลผู้บริหาร

 

 
นายพิภพ ลัยนุชพงศ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 086-8410123

 

     
ร.ต.ท.เอกราช ศรีละออ   นายฮารูญ ไพบูลย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 095-1787916   หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 065-5895149

 

 
นายมงคล วิภาตนาวิน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 062-6658261

 

 
นายณัฐวุฒิ วิรัญโท 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: 081-715-2653

 

 
-ว่าง-
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ: -