ตรวจโรงฆ่าสัตว์

       เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ลงพื้นที่ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ และปลัดอำเภอแหลมงอบ เพื่อตรวจโรงฆ่าสัตว์ ณ หมู่ 7 บ้านหนองปรือ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ ซึ่งหลังจากการตรวจแล้วได้มีการให้คำแนะนำในการปรับปรุงสถานที่ดังกล่าวให้