วันที่ 12 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้การต้อนรับ และรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.แหลมงอบ เป็นวันที่ 2 โดยในวันนี้มีผู้มาสมัคร 2 คน

ผู้มาสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.แหลมงอบ มี 2 คน ได้แก่

หมายเลข 3 นางสาวจันทรา สิงหธรรม หมู่ 3

หมายเลข 2 นายสมบัติ สนิทการ หมู่ 2