วันที่ 26 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้ประสานงานและร่วมพูดคุยทำความเข้าใจเพื่อไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องที่ดินบริเวณหน้าโรงพยาบาลแหลมงอบ และเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าว

       ในวันเดียวกัน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้รับฟังปัญหาและไกล่เกลี่ยกรณีพิพาทเรื่องซุ้มร้านค้าบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งปัญหาได้รับการไกล่เกลี่ยเรียบร้อยแล้ว โดยคู่กรณีได้รับทราบและมีความเข้าใจตรงกัน