องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมกับอำเภอแหลมงอบ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีมีเหตุเดือดร้อนรำคาญเนื่องจากกลิ่นเหม็นบริเวณโรงน้ำปลาพรพิมล และร่วมพูดคุยกับผู้จัดการโรงน้ำปลาพรพิมล เพื่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 16 และวันที่ 18 มิถุนายน 2564

  

16 มิ.ย. 2564                                    18 มิ.ย. 2564