วันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้การต้อนรับ และรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. และสมาชิกสภา อบต.แหลมงอบ เป็นวันที่สี่ โดยในวันนี้มีผู้มาสมัคร 1 คน

ผู้มาสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภา อบต.แหลมงอบ มี 1 คน ได้แก่

หมายเลข 2 นายไพรัตน์ คณาวนิค หมู่ 4