เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564  ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นโดยอำเภอแหลมงอบ เนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันคล้ายวัน   พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ บริเวณวัดแหลมงอบ หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี