ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เป็นวันตราดรำลึกครบรอบ 116 ปี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบทุกคน ได้เข้าร่วมริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถ ที่ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองระหว่างประเทศจนในที่สุดฝรั่งเศสยอมทำสัญญายกเมืองตราดคืนให้แก่สยามประเทศ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2449 หรือเมื่อ 116 ปีที่แล้ว