3 มกราคม 2566
ภารกิจ อบต.แหลมงอบ วันนี้
? ผู้บริหาร, ผอ.กองช่าง, และนายช่าง ร่วมตรวจสอบความเสียหายราวกั้นบริเวณกรมหลวงฯ ฝั่งริมทะเล เนื่องจากคานเหล็กและเสาปูนหักพัง และมอบหมายให้พนักงาน อบต.แหลมงอบ ดำเนินการซ่อมแซม
? กองสาธารณสุขฯ โดยปลัด อบต. พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.3 เพื่อสนับสนุนถังขยะเปียกให้ชาวบ้านนำไปดำเนินการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และได้ทำการขุดหลุมให้บ้านที่ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทำการขุดเพื่อวางถังดังกล่าว