11 มกราคม 2566 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณกรมหลวง จำนวน 40 ต้น