วันที่ 12 มกราคม 2566
นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายก อบต.แหลมงอบ พร้อมปลัด อบต. และ ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ดูงานขุดลอกลำรางสาธารณะและกำจัดวัชพืช หมู่ 2 คลองปอ-บ่อหิน หลังจากวัดระยะขุดลอกเรียบร้อยแล้ว