13 มกราคม 2566 ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ อบต.แหลมงอบ ร่วมกับ รพ.แหลมงอบ ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัด ให้คำแนะนำ และสนับสนุนหมวก ผ้ากันเปื้อน และหน้ากากอนามัยแก่พ่อค้าแม่ค้า รวมทั้งขอความร่วมมือเกี่ยวกับการป้องกันโควิด-19 โดยการสวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ