"ตราดรำลึก"
ครบรอบ 115 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564

      วันที่ 23 มีนาคม 2564 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมพิธีเปิดและริ้วขบวน "วันตราดรำลึก" ครบรอบ 115 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองนำผืนแผ่นดินจังหวัดตราดให้รอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส