อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง

       อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่ออกแบบคล้ายเรือรบ สร้างขึ้นมาเพื่อรำลึกและจัดแสดงประวัติของกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้วางรากฐานให้กองทัพเรือไทย และประวัติศาสตร์การรบของกองทัพเรือไทยกับกองกำลังเรือรบของฝรั่งเศส หรือที่รู้จักกันว่า "ยุทธนาวีที่เกาะช้าง"  ในวันที่ 17 มกราคม 2484  ซึ่งเป็นเหตุการณ์รบทางเรือที่เกิดขึ้นจากกรณีพิพาทไทย-อินโดจีนฝรั่งเศส สืบเนื่องมาจากการที่ไทยเรียกร้องให้ปรับปรุงเส้นเขตแดนไทย-อินโดจีนฝรั่งเศสเสียใหม่ โดยใช้แนวร่องน้ำลึกเป็นเกณฑ์ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ และหลักความยุติธรรม และให้ฝรั่งเศสคืนดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงที่ฝรั่งเศสยึดไปจากเหตุการณ์ ร.ศ. 112 ให้แก่ไทย

       ในวันที่ 17-21 มกราคมของทุกปี ทางกองทัพเรือได้จัดงาน วัน "วีรกรรมทหารเรือไทยที่เกาะช้าง" เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ยุทธนาวีของกองทัพเรือไทย ที่ไทยสามารถต่อต้านกองกำลังเรือรบฝรั่งเศสให้ล่าถอยไปได้ ซึ่งในการรบครั้งนี้  ทหารเรือผู้กล้าทางฝ่ายเราได้เสียชีวิตเป็นชาติพลี รวมทั้งสิ้น 36 นาย  โดยในงานรำลึกดังกล่าว มีพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 36 รูป สำหรับเหล่าทหารเรือผู้กล้าหาญ จำนวน 36 ท่าน ที่ได้สละชีพเป็นราชพลี  พิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์  พิธีสงฆ์  รำบวงสรวงดวงพระวิญญาณฯ และพิธีลอยมาลาบริเวณเกาะลิ่มโดยเรือรบของกองทัพเรือ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงเรือไปร่วมพิธีได้