ในสวนฉัน คาเฟ่

 

            ในสวนฉันคาเฟ่ บริหารและจัดการโดยพี่มะเหมี่ยว