กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย
“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3"

      ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3”  ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงานกิจกรรม จิตอาสาฯ ในครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการจัดสนามแข่งขันไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ “เหลียวหลังแลหน้า รวมพลคนกล้า ฝ่าสองมหานที” ซีซัน 3 ครั้งที่ 2  ที่จะมีขึ้นในวันที่ 24 เมษายน 2564  ณ บริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง