ตรวจสอบข้อร้องเรียน ร้องทุกข์

      เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่เกรงว่า  จะเกิดเหตุไฟไหม้ในพื้นที่หมู่ 5 บ้านแหลมทองหลาง จึงได้ออกตรวจสอบและเตรียมระงับเหตุ พบว่าเป็นการจุดไฟเผากิ่งไม้และมีลมพัดแรง ทำให้เจ้าของสวนยางในบริเวณข้างเคียงกลัวจะเกิดเหตุไฟลามติด องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบจึงได้จัดรถน้ำสนับสนุนเฝ้าระวังเหตุไฟไหม้

       เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำบริเวณพื้นที่ถมดินหน้าโรงพยาบาลแหลมงอบหลังฝนตก เพื่อขอความร่วมมือเจ้าของพื้นที่ถมดินดังกล่าวเตรียมปรับปรุงการระบายน้ำก่อนถึงหน้าฝนป้องกันเหตุน้ำท่วมหน้าทางเข้าโรงพยาบาลแหลมงอบและบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้เคียง

 

       เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบร่วมกับอำเภอแหลมงอบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบหมู่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องรถบรรทุกขนดินขนาดใหญ่วิ่งบนถนนสายบ่อหิน-เนินขี้ไหล ชาวบ้านในพื้นที่ เกรงว่าถนนจะได้รับความเสียหาย จึงได้พูดคุย ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือไม่ให้ใช้รถบรรทุกพ่วง 18 ล้อวิ่งบนถนนสายดังกล่าวแล้ว และยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่ขุดดินโดยไม่ได้ขออนุญาตพร้อมระงับการดำเนินการและชี้แจงให้ทำเรื่องขออนุญาตขุดดินถมดินให้ถูกต้องต่อไป

 

 

 

       องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้รับเจ้งจากชาวบ้านร้องเรียนเรื่องการเก็บขยะจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลการบริหารจัดการขยะในครัวเรือนด้วยตนเองในพื้นที่หมู่ 3 บ้านแหลมมะขาม และหมู่ 4 บ้านหัวหิน เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564

       วันที่ 22 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้รับแจ้งจากชาวบ้านหมู่ 2 บ้านคลองปอ ว่ามีรถยนต์เกี่ยวสายไฟแรงต่ำขาด และได้ออกดำเนินการแก้ไขตามที่ได้รับแจ้ง