จุดบริการประชาชนช่วงปีใหม่

       ในช่วงเทศกาลปีใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบตั้งเต็นท์จุดบริการประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดเพื่อคอยบริการแลช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ