บริจาคโลหิต

       วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแหลมงอบ