เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2564

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ

       เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2564  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้จัดโต๊ะหมู่บูชาและจัดเตรียมจุดลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี