วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายพิภพ ลัยนุชพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ นายณัฐวุฒิ วิรัญโท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บริการประชาชนที่หมู่ 6 บ้านกลาง ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนเพื่อการบูรณาการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องการขุดดินถมดิน การรับวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง การป้องกันโรคไข้เลือดออก และการเสียภาษี จาก
กองคลัง