วัน "วีรกรรมทหารเรือไทยที่เกาะช้าง" ประจำปี 2563

 

วันวีรกรรมทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ครั้งที่ 34 ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ให้เป็นเลขานุการฝ่ายสถานที่ และได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ภายในบริเวณอนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง หมู่ 1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ สำหรับจัดงานดังกล่าว   โดยทำความสะอาด ปรับปรุงทางเดินเท้า และจัดเตรียมที่นั่งสำหรับพิธีเปิดงานโดยร่วมกับอีกหลายหน่วยงาน นอกจากนี้ยังได้รับภารกิจสนับสนุนน้ำสำหรับรถสุขาเคลื่อนที่ที่ให้บริการประชาชนที่มาร่วมงานทั้ง 5 วัน

 

       

  

 

ในพิธีเปิดงาน วันที่ 17 มกราคม 2563 นายณัฐวุฒิ  วิรัญโท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ เข้าร่วม
พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 36 รูป สำหรับเหล่าทหารเรือผู้กล้าหาญ จำนวน 36 ท่าน ที่ได้สละชีพเป็นราชพลี,

 

    

    

  


พิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์,
พิธีสงฆ์ อาราธนาศีล อาราธนาพระปริตร เจริญพระพุทธมนต์ ประธานกล่าวสดุดีวีรชนทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง ทอดผ้าบังสุกุลอุทิศแด่วีรชน จุดไฟฌาปนกิจ (รายชื่อวีรชนทหารเรือไทยในยุทธนาวีที่เกาะช้าง) ถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต) จตุปัจจัยไทยธรรม กรวดน้ำ และมีการรำบวงสรวงดวงพระวิญญาณพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

 

    

    

 

จากนั้น มีพิธีเปิด และพิธีลอยพวงมาลา โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธี

 

    

    

 

นอกจากนี้ นายณัฐวุฒิวิรัญโท ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ประธานและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงของนักเรียน และดนตรี เวทีกลาง ในคืนวันที่ 17 มกราคม 2563