วันที่ 9 มกราคม 2566 กองสาธารณสุขฯ อบต.แหลมงอบ ลงพื้นที่ในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ม.2 เพื่อสนับสนุนถังขยะเปียกให้ชาวบ้านนำไปดำเนินการจัดการขยะเปียกในครัวเรือน และได้ทำการขุดหลุมให้บ้านที่ขออนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ทำการขุดเพื่อวางถังดังกล่าว